thu mua sat phe lieu

  Collection

  thu mua sat phe lieu

  trên thị trường phế liệu sắt thép thì có rất nhiều loại, chúng tôi hiện đang thu mua các sản phẩm đồng sau :

  thu mua sat phe lieu loại 1 : đây là loại sắt thép ở dạng cây như sắt phi các loại và các loại U, I, H . loại này có giá thành cao do k lẫn tạp chất và còn có thể sử dụng được

  Thu Mua Phế Liệu Sắt Thép Loại 1 Giá Cao

  thu mua phế liệu sắt thép loại 2 : đây là loại sắt thép rẻ hơn phế liệu sắt thép loại 1, đây thường là phế liệu được thải ra trong quá trình xây dựng , ở dạng mẫu ngẵn hoặc ở dạng lớn nhưng lẫn tạp chất hoặc đất đá trong quá trình sử dụng

  Maps thu mua phe lieu gia cao

   This collection has no public lists.